Willkommen » Huidige Banen » H0 Märklin Modelbaan III

H0 Märklin Modelbaan II - groot


13-02-2018: H0 Märklinbaan II - de gewijzigde plannen

De werkzaamheden aan deze Märklinbaan hebben enige tijd stil gelegen of op een klein pitje gestaan. Nu is kort geleden besloten, na onderling overleg, verder te gaan werken aan deze baan. Een aantal leden hebben zich beschikbaar gesteld om deze modelbaan verder te gaan afbouwen.

Een belangrijk punt van wijziging t.o.v. van het eerdere ontwerp is:

  • De bovenste etage komt te vervallen (zie onderstaande foto's).

Wordt vervolgd.


08-05-2017: De nieuwe Märklinbaan II in aanbouw

  • De nieuwe Märklinbaan II, w.o. de railschema's, een ruwe opzet van de baan.
  • Zo te zien moet er nog veel werk verzet worden.
  • De foto's geven een eerste indruk.

Verder valt er helaas nog weinig ander nieuws te melden.

  • Wordt vervolgd: zie hierboven